novinky data a fakta bitvy tanky palné zbraně jednotky úryvky dopisů nezařazené (ČSR) události (ČSR) at. na Heydricha (ČSR) opevnění (ČSR) rok 1938 fotogalerie videogalerie ostatní
.:: ATENTÁT- ČÁST PRVNÍ (Heydrich) ::.
----------------------------------------------------------------------------


Reinhard Heydrich


Reinhard Heydrich se narodil 7.3. v roce 1904 v Halle an du Saale nepříliš významné rodině. Jediná přednost a zajímavost byl jejich veliký zájem o hudbu. Ve svém domě pořádali tradiční hudební večery, kde své umění ve hře na housle předváděl i mladý Reinhard.
Ani on však nebyl ničím výrazný. Během 1.Světové války byl příliš mladý na to aby bojoval, proto v té době studoval reformní gymnázium.
V roce 1922 nastoupil do služby válečného námořnictva. Stal se kadetem na křižníku Berlin. Posléze se stal i poručíkem a dále nadporučíkem, na kapitána to však už nedotáhl. V roce 1931 stál před čestným soudem a v důsledku jeho rozhodnutí byl degradován na vojína. Důvod degradace je stále obestřen tajemstvím, z různých zdrojů se však dovídáme, že se tak stalo nejspíše kvůli milostné aféře s nějakou vysoce postavenou dámou (zájem o ženy ho neopustil ani později, když jako říšský protektor fungoval v Praze).

Později ve stejném roce povolal Heinrich Himmler (2. muž v hitlerovském Německu, hlavní tvůrce SS) Heydricha, který se do té doby jen potloukal a hledal uplatnění, do ochranných oddílů SS, ty měli za úkol pořádkovou a propagační službu na schůzích v předměstích Hamburku.
Brzy poté ho povolal do Mnichova a svěřil mu nové úkoly.
S neovladatelnou rozhodností spojil Reinhard Heydrich svůj život s nacistickým hnutím a jeho ozbrojenou gardou, SS. Bylo mu sedmadvacet let a nebyl ničím, neuměl nic, měl problémy se uživit. Odpověděl volání černých uniforem SS se zkříženými hnáty a umrlčí lebkou na brigadýrce.
Heydrich byl muž praxe, který nikdy nevynikal samostatným teoretickým myšlením nebo alespoň jeho pružnou aplikací, ani tehdy,když se stal osobou také politickou. Mnohem více mu vyhovoval jiný způsob nacismu: Führerprincip-vůdcovský princip. Tento systém potřeboval lidi, kteří bez rozpaků plnili rozkazy vyšších vůdců, měli prováděcí myšlení. Dodržovali bezmeznou autoritu k vůdci (princip neplatil pouze pro jediného vůdce, přenášel se shora dolů na všechny stupně systému, pod vůdcem byl zas další vůdce). Byl to první, základní zákon absolutní poslušnosti.
Himmler, tehdy policejní president v sídelním městě nacistické strany, v Mnichově zvolil Heydricha za svého zástupce a šéfa politické policie SD. SD byli vyvolení muži, zvláštní bezpečnostní služba SS, elitou elity.
SD měla své bezpečnostní agenty ve všech důležitých institucích (školách, úřadech…). Tito muži podávali situační relace, velice podrobná a přesná hlášení pro Himmlera a Hitlera.

30. června 1934 proběhla tzv. „noc dlouhých nožů“, vyvraždění velitelů a důstojníků SA a následné rozpuštění jednotek SA z důvodu jejich narůstající moci a Hitlerovi obavy z nich. Možnou příčinou byla také údajná homosexualita vůdce-Ernsta Röhma.
Likvidací jednotek SA byl pověřen sbor SS. Plán a seznamy obětí (podle vůdců a podle vlastního uvážení) sestavoval Reinhard Heydrich. Heydrich také vydával všechny příkazy během této noci. Lidé se začínají obávat i vyslovit jeho jméno.

V roce 1936 byl jmenován šéfem bezpečnostní policie (zároveň zůstává šéfem SD).
Heydrich byl svým způsobem i odpovědný za tzv. „křišťálovou noc“ z 9. na 10.11. 1938. Tato noc byla začátkem všeho vyhlazování všech židů. Stovky židů byli zabiti a na tisíce jich bylo odesláno do koncentračních táborů. Reinhardu Heydrichovi byla v této akci svěřena policejní stránka věci. Následně měli židé zakázáno navštěvovat kina, restaurace a jiné veřejné instituce, byli posílání do ghét a všichni museli být označeni Davidovou hvězdou.
Od 27. září 1939 byl Heydrich zvolen šéfem nově zřízeného RSHA (hlavní úřad říšské bezpečnosti, podřízen Himmlerovi, sídlo v Berlíně, skládal se ze sedmi úřadů-personálního, organizačního, správního, SD, vnitřního, zahraničního, gestapa, kriminální policie a dalších složek).
Heydrich shromažďoval mnoho informací, intimních i politických o lidech, proti nimž si myslel, že by tyto informace mohl později použít.Traduje se , ž jednou z těchto osob byl i sám „vůdce“ Hitler, dále mezi nimi byli například Goebbels, Göring,Rosebrg, Hess, Himmler a další vysoce postavení muži a ženy.
V roce 1939 byl pověřen přípravou konečného řešení židovské otázky.
V srpnu 1940 se stal prezidentem Interpolu.
Od roku 1941 byl od jeho dohledem vytvářen systém koncentračních vyhlazovacích táborů. Jako první vyhlazovací tábor vznikl tábor v Treblince.
27. září 1941, když dosavadní říšský protektor Konstantin von Neurath byl odeslán na „zdravotní dovolenou“, Obergruppenführer Reinhard Heydrich byl zvolen zastupujícím říšským protektorem. Při svém jmenování nechal Heydrich 28.9.1941 vyhlásit v Praze v poledne městským rozhlasem tuto oficiální zprávu:

„Vyhlašuji na ochranu zájmů říše s účinností od 28.9.1941 dvanácti hodin, až na další území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný. Všechny činy. jimiž jsou porušovány veřejný pořádek, hospodářský život nebo pracovní mír, jakož i nedovolené chování střelných zbraní, třaskavin nebo střeliva, podléhají stannému právu. to se týká také všeho srocování, shromažďování v uzavřených místnostech i na veřejných ulicích. Proti rozsudkům stanných soudů, není odvolání. Rozsudky se vykonávají ihned zastřelením nebo oběšením. podepsán Reinhard Heydrich".

Tato zpráva nebyla ten den v pražském rozhlase poslední..
h.panda©2005 // h.panda@seznam.cz