novinky data a fakta bitvy tanky palné zbraně jednotky úryvky dopisů nezařazené (ČSR) události (ČSR) at. na Heydricha (ČSR) opevnění (ČSR) rok 1938 fotogalerie videogalerie ostatní
.:: PŘÍČINY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY ::.
----------------------------------------------------------------------------


Tak napřed se klade otázka kdy vlastně se začala rýsovat druhá světová válka.
Kořeny musíme hledat již na konci první světové války. Například Pařížská mírová konference 1919-1920 měla být sladěním poválečné Evropy, ale k idylce to mělo hodně daleko, už při prvních dnech Versailleské konference se začaly názory pěti vítězných velmocí rozcházet. Japonsko se cítilo ukřivděné ve Versailles, i přestože si odneslo“největší díl“, Itálie měla zase přemrštěné požadavky a nenalezla u ostatních velmocí pochopení, USA se raději stáhly do pozadí a izolace a spojenectví Francie s Anglií přetrvávalo, ovšem mělo ohromné trhliny a obě země zničené a zadlužené první světovou válkou se bály války nové, protože tu už by neustály. Francie měla být oporou nově vzniklých spojenectví a udržovat mír ve střední a východní Evropě, ale Francouzi se bouřili a nelíbilo se jim to(v první válce jich zahynulo téměř 1,5 mil.) a tak vsadila na defensivu a postavení Maginotovy linie, čímž definitivně pohřbila nejen své spojence ale i naději na mír.

Toho všeho chytře využila později v poražením Německu NSDAP, právě výpady proti Versailleskému systému tvořili vedle několika zrádných ideologií její hlavní zbraň. Když se v roce 1933 dostala k moci a Adolf Hitler byl jmenován říšským kancléřem, ihned se pustila do vypovězení Versailleské dohody, Německá delegace opustila jednání o zákazu zbrojení a krátce na to Německo vystoupilo ze Společnosti národů.(Versailleská smlouva dovolovala mít Německu jen 100 000 vojáků a zakazovala vlastnit a vyvíjet tanky,bojová letadla a ponorky).

Poté Německo obnovilo všeobecnou brannou povinnost, začalo obnovovat vojenské letectvo a celkově začalo rozjíždět zbrojení. Krátce na to uzavřelo námořní dohodu s Vekou Británií, díky níž Německo mohlo prakticky legálně vlastnit vojenské námořnictvo.
Tahle dohoda znamenala prakticky totální zhroucení Versailleské dohody a každému inteligentímu člověku muselo být jasné co přijde.
Francie se na to pokusila reagovat a posílit svou pozici tím že uzavřela spojeneckou dohodu se Sovětským Svazem, její krok následovalo i Československo. V těchto letech už existoval konflikt mezi Japonskem a Čínou. Když Německo v roce 1936 obsadilo demilitarizované Porýní, které bylo zárukou nemožnosti útoku na Francii, začali se Francouzi bouřit (a nutno dodat že kdyby se proti Německu zasáhlo už tehdy,ještě by bylo reálné ho porazit).

V úzkostlivé snaze vyhnout se válce bylo Německu stále ustupováno a uchylováno k politice usmiřování, díky tomu si Němci odzkoušeli své nové zbraně už ve Španělské občanské válce.
Poté už byl anšlus Rakouska v roce 1938 a Mnichovská dohoda, ve které nás západní mocnosti daly na pospas Hitlerovi v září 1938. Po kraťoučké době druhé republiky se Československo připojilo k Německu celé v roce 1939. Ještě téhož roku 1.září začíná Třetí říše druhou světovou válku útokem na Polsko pod záminkou napadení svého vysílače na Německo-Polských hranicích. Útok je podpořen Slovenskem!!!!! a 17.září přijíždí do Polska rudá armáda aby si zabrala svou půlku tohoto státu po dohodě Hitlera se Stalinem.
Na to 3.září 1939 Velká Británie a Francie konečně vyhlásily Německu válku a konflikt se postupně šířil na další světové pevniny a vodstvo.

Již v prvních dnech války bylo jasné že bude vedena ještě bezohledněji než ta předchozí a že budou ohromné ztráty mezi civilisty,již první den války potopila Německá U-30 britskou pasažérskou loď Athenia,zahynulo 112 osob, při Polském tažení za wehrmachtem postupovaly Einsatzgruppen SS které na místě likvidovaly civilní obyvatelstvo, zejména židovskou komunitu a inteligenci. 24.září zahájila lufwaffe hromadné útoky na Varšavu, jež se staly obrazem apokalypsy bezohledných náletů na obytné čtvrti na celém světě.

Po ovládnutí prakticky celého kontinentu Evropy ve vítězných taženích v letech 1941-1942 zaútočilo Německo na svého dosavadního spojence-SSSR. Válka na východě zvedla naplno stavidla nacistického barbarství. vraždění sovětských válečných zajatců a civilního obyvatelstva nabylo ohromného rozměru. V roce 1942 pak nacisté přistoupili ke konečnému řešení židovské otázky, jež spočívalo v masovém vyvražďování evropské židovské populace v koncentračních táborech. Tento brutální charakter Německé okupační politiky vedl k narůstání odporu proti nacistům, na mnohých místech to přerostlo v aktivní odboj a na mnoha místech se i přes velkou snahu potlačení ze strany Německa rozhořela partyzánská válka.
Koncem roku 1941 vypukl konflikt v tichomoří, když Japonsko bez vyhlášení války napadlo Tichomořskou lodní základnu v Pearl Harboru. Po tomto aktu vstoupily USA do války a ta nabyla skutečně globálního a celosvětového charakteru a bylo jasné že spojenci pomalu ale jistě dojdou k vítězství, při ohromném lidském a hospodářském potenciálu této velmoci. V průběhu roku 1943 se na všech frontách podařilo zastavit mocnosti osy a dostat je do ustupujícího obraného postavení. Konec druhé světové války je datován na srpen 1945, kdy americké bombardéry svrhly atomovou bombu na Japonská města Hirošima a Nagasaki.
Válka v letech 1939-1945 vedená ve vzduchu i na souši, na hladině i pod ní, na frontě i v týlu, si řekla o téměř 60 milionů mrtvých, ze dvou třetin to bylo civilní obyvatelstvo a díky tomu a ještě několika aspektům zůstává nejkrvavějším a nejničivějším konfliktem v dějinách lidstva, který předstihl i tolik oplakávanou první světovou válku.
.
h.panda©2005 // h.panda@seznam.cz